Loading...
Professional impositions of PDF data

Instrukcja Obsługi

Spis Treści


Mikser StronCzasami kolejność stron dokumentu musi zostać zmieniona aby uzyskać pożądaną impozycję.

Mikser Stron pozwala ci zmienić kolejność stron według zestawu zasad (np. niektóre strony mogą być odwrócone, puste strony mogą zostać dodane, a niektóre strony mogą zostać obrócone lub przewrócone)

Liczba stron w grupie wyznacza grupę, do której stosuje się zasada. Po skończeniu z pierwszą grupą, zaczyna się druga, i tak dalej aż do końca dokumentu. Jeśli liczba stron w grupie będzie równa 0 (zero), czyniąc cały dokument jedną grupą, zasada zostaje zastosowana tylko raz.

Wpisz zasadę. Zasada ta może zawierać operatory, które wyznaczają kolejność stron i ich orientację.

LISTA OPERATORÓW MIKSERA STRON:

Operatory orientacji stron:
 * (gwiazdka) = Obraca stronę o 180°
 + (plus) = Obraca stronę o 90° w kierunku wskazówek zegara (prawo)
 - (minus) = Obraca stronę o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (lewo)
 H = Przewraca stronę poziomo ("H1")
 V = Przewraca stronę pionowo
 0 (zero) = Dodaje pustą stronę
 N = Liczba stron w grupie (zmienna)
 Ograniczniki: spacje, taby, entery. Oddzielają numery stron. Używanie tabów i enterów pozwala na prostsze formatowanie i większą przejrzystość zasady
 | (linia pionowa, ALT + 124) = Rozdzielacz plików. Plik w trakcie impozycji zostaje zamknięty, kiedy dotrze się do tego znaku, i nowy plik do impozycji zostaje stworzony. To pozwala tworzyć więcej plików na raz (np. Oddzielić okładkę publikacji od wewnętrznych stron)


Operatory sekwencji stron:
 () (nawiasy) = Grupa. Przykład: (1 3 2):2 = 1 3 2 1 3 2
 T = Ciągłość. Przykład: 1T5 = 1 2 3 4 5
 R = Odwrócenie. Przykład: R(1T5) = 5 4 3 2 1
 B = Sekwencja Broszurowa. Przykład: B(1T8) = 8 1 2 7 6 3 4 5

Ten operator może zawierać parametr: liczbę stron w grupie.

Syntax: B(strony, liczba stron w grupie). Jeśli parametr nie istnieje, jest on automatycznie ustawiany na liczbę stron w sekwencji. Jeśli jest to potrzebne, puste strony są dodawane na końcu sekwencji.

Przykłady:
B(1T8) = B(1T8,8) = 8 1 2 7 6 3 4 5.

B(1T8,4) = 4 1 2 3 8 5 6 7.

B(1T6) = 0 1 2 0 6 3 4 5.

S = Przeznaczenie Grupy. Przykład: S(1 2 3 4 5 6) = 1 3 5 2 4 6.

Ten operator może zawierać parametr: liczbę grup.

Syntax: S(strony, liczba grup). Jeśli parametr nie istnieje, jest on automatycznie ustawiany na 2. Jeśli jest to potrzebne, puste strony są dodawane na końcu sekwencji.

Przykład: S(1 2 3 4 5 6) = S(1 2 3 4 5 6,2) = 1 3 5 2 4 6.

Przykład: S(1 2 3 4 5 6,3) = (1 4 2 5 3 6).

U = Jednostronne Cięte Stosy. Przykład: U(1 2 3 4 5 6,2) = 1 4 2 5 3 6.

Ten operator może zawierać parametr: liczbę grup.

Syntax: U(strony, liczba grup). Jeśli parametr nie istnieje, jest on automatycznie ustawiany na 2. Jeśli jest to potrzebne, puste strony są dodawane na końcu sekwencji.

Przykład: U(1 2 3 4 5 6,3) = 1 3 5 2 4 6.

Przykład: U(1 2 3 4 5,2) = 1 4 2 5 3 0.

Przykład: U((1t26) r(27t52),2) = 1 52 2 51 3 50 4 49 5 48 ...


Operatory powtarzania:

 : (dwukropek) = Powtarzanie zestawione. Przykład: (1 2 3):2 = 1 2 3 1 2 3.
 # (hash) = Powtarzanie niezestawione. Przykład: (1 2 3)#2 = 1 1 2 2 3 3.


Trzy często wykonywane zadania, których nie da się zrobić jednym klikiem:

 Najpierw nieparzyste strony, później parzyste. Z dokumentu (1 2 3 4 5 6 7 8) wyjdzie dokument (1 3 5 7 2 4 6 8).
 Odwrócenie kolejności stron.
 Duplikowanie ostatniej strony tak, aby stała się co drugą stroną. Z dokumentu (1 2 3 4 5) wyjdzie dokument (1 5 2 5 3 5 4 5).


ROZDZIELANIE PLIKÓW

Rozdzielacz automatycznie rozdziela plik po impozycji lub uruchamia mikser według grup.

Opcje rozdzielacza:

 Wartość “Dzielony przez” to liczba stron w grupie przeznaczonej do rozdzielania..
 Opcja “Strony/Arkusze” wybiera, czy plik po impozycji powinien zostać rozdzielony według liczby oryginalnych stron, czy liczby arkuszy po impozycji. W wypadku tego drugiego liczba grup (lub części) zależy od dodatkowych ustawień impozycji.
 Opcja “Niezależne grupy”/”Pełny zakres” wybiera, czy zasady Miksera stosują się dopiero do podzielonych grup, czy do całego pliku, po czym dopiero następuje rozdzielenie.
 Opcja “Zapisz oddzielnie”/”Pojedynczy plik” ustala, czy grupy mają zostać zapisane oddzielnie, czy wszystkie powinny zostać spowrotem złączone w jeden plik. Nawet jeśli wybrany zostanie “Pojedynczy plik”, znak “|” w Mikserze ma pierwszeństwo i plik zostaje rozdzielony.

PROSTE PRZYKŁADY OPCJI ROZDZIELACZA:

Przykład “Strony/Arkusze”

 Plik źródłowy zawiera 4200 stron zmiennych danych (np. liczb). Na jednym arkuszu mieści się 21 stron. Pożądana produkcja to stosy po 100 arkuszy, gotowe do cięcia, a następnie do pakowania.
 Wybierz Jednostronne Cięte Stosy, przypilnuj, żeby 21 stron faktycznie mieściło się na arkuszu..
 Otwórz Mikser i wprowadź zasadę “1TN”.
 Ustaw “Dzielony przez” na 2100, wybierz “Stron” (jak wiemy, 2100 stron utworzy nam 100 arkuszy). Wybierz “Zapisz oddzielnie”, aby plik po impozycji faktycznie się rozdzielił.
 Teraz pliki są w trakcie impozycji: pierwsze 2100 stron przechodzi przez zasadę miksera i zostają na nich zastosowane Jednostronne Cięte Stosy. Następnie kolejne 2100 stron przechodzi ten proces, itd. aż do wyczerpania się pliku źródłowego.
 W tym wypadku powstają dwa pliki. Bez rozdzielacza wciąż da się uzyskać ten sam wynik w dwóch krokach, po pierwsze z zasadą Miksera “1T2100”, a potem zasadą Miksera “2101T4200”.
 Jeśli (w tym wypadku) wpiszemy “100” zamiast “2100” i wybierzemy “Arkusze” zamiast “Strony”, wynik będzie ten sam.


Przykład “Niezależne grupy”/”Pełny zakres”

 Jeśli plik po impozycji ma zostać rozdzielony na 100 arkuszy (tak jak w pierwszym przykładzie), np. w celu zestawienia, ale zmienne dane (liczby) powinny przechodzić przez wszystkie arkusze, wybierz opcję “Pełny zakres”.
 Jeśli ta opcja zostanie użyta z pierwszym przykładem, oto co się stanie:
 Zamiast Miksera biorącego pierwsze 2100 stron i stosującego do nich zasady i typ impozycji, dzieje się to dla wszystkich 4200 stron. Dopiero po tym zostają one podzielone na 2100 stron (lub 100 arkuszy). Jeśli dwa wychodzące stosy arkuszy wylądują jeden na drugim, zmienne dane będą mogły przejść przez nie wszystkie.

Przykład “Zapisz oddzielnie”/”Pojedynczy plik”

 Plik źródłowy zawiera 24 strony. jeden arkusz mieści 4 strony. Potrzebujemy wziąć po 8 stron, wykonać ich impozycję jako obustronnych Ciętych Stosów, i zapisać je jako jeden plik.
 Wtedy Mikser bierze strony od 1 do 8, wykonuje impozycję, następnie 9 do 16 i 17 do 24. Te trzy grupki są następnie zapisywane w pojedynczym pliku.
 Ustaw zasadę Miksera na “1TN”. Ustaw “Dzielony przez” na “8”, wybierz “Strony”, “Niezależne grupy” i “Pojedynczy plik”. Wtedy Mikser bierze strony od 1 do 8, wykonuje impozycję, następnie 9 do 16 i 17 do 24. Te trzy grupki są następnie zapisywane w pojedynczym pliku.

Fakt, że w trakcie impozycji można utworzyć więcej plików, wpływa również na Czynności. Jeśli to stanie się w jednym kroku Czynności, wszystkie kolejne kroki stosują się do wszystkich stworzonych plików.

Wszystkie zasady Miksera Stron mogą zostać zapisane do późniejszego użytku. Wpisz nazwę i opis i kliknij “ZAPISZ“

Ustawienia Miksera również mogą zostać zapisane do późniejszego użytku. Wpisz nazwę i kliknij “ZAPISZ”.

Imię wybranej konfiguracji Miksera pokazuje się w głównym oknie PLDA (lub “Tymczasowy Mikser”, jeśli ustawienia nie zostały zapisane”). Alt+Kliknij w imię aby zobaczyć w całości zasadę.

Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną za darmo:
WERSJA DEMO ZA DARMO*
Twoje imię:


Adres e-mail, na który wyślemy link do pobrania:


Wybierz platformę:
 Windows    OSX


*) 100% W pełni funkcjonalny przez 14 dni