Loading...
Professional impositions of PDF data

Instrukcja Obsługi

Spis Treści


BroszuraOpcja Broszura wykonuje impozycję stron do oprawy zszywanej zeszytowej.

Po wybraniu tego szablonu impozycji strony obracane są wzdłuż osi pionowej.

Liczba stron w oryginalnym dokumencie musi być wielokrotnością 4, inaczej pojawiają się puste strony.Można wybrać liczbę stron w grupie do oprawy klejonej po zaznaczeniu okienka Grupy po. Jeśli jest taka potrzeba, zostają dodane puste strony.

Podczas używania impozycji Broszura opis rozstawu zostaje zmieniony w GRZBIET i SPAD. Służą one do ustalenia grzbietu i nałożenia poprawek związanych z grubością papieru.Jeśli SPAD będzie liczbą dodatnią, arkusze zewnętrzne zostaną odsunięte od siebie proporcjonalnie do wpisanej liczby. Strony na arkuszach wewnętrznych będą równo obok siebie. Aby dobrze używać tej impozycji, należy przygotować okładkę z odpowiednio szerokim grzbietem. Wartość SPAD reprezentuje rozstaw między sąsiadującymi ze sobą arkuszami w broszurze. Jest ona zawsze taka sama dla takiego samego rodzaju papieru.

Jeśli nie masz jeszcze gotowej okładki z grzbietem, ale wciąż potrzebujesz nałożyć poprawki związane z grubością papieru, w najgorszym wypadku możesz wprowadzić negatywny SPAD. Wtedy strony na zewnątrz pozostaną niezmienione, a strony wewnątrz zostaną przesunięte bliżej grzbietu. Jeśli na wewnętrznym arkuszu znajduje się np. obraz, który przechodzi przez grzbiet, będzie mu brakowało środka.

GRZBIET jest taki sam dla wszystkich arkuszy.

STRONY RÓŻNYCH ROZMIARÓW W DOKUMENCIE:

Jeśli w dokumencie znajdują się strony różnych rozmiarów, PLDA znajdzie największą ze stron i wykona impozycję dokumentu tak, jakby każda strona była rozmiaru największej strony. Mniejsze strony zostaną umieszczone na środku powiększonych stron i wepchnięte pionowo do grzbietu. Jeśli dodasz znaczniki cięcia, te będą pasowały do największej strony.

PRZYKŁADY:

 Magazyny, broszury

Generalnie wszystkie książeczki zszywane zeszytowo lub w oprawie klejonej

Przykład 1:

Wydrukuj dokument A4, 8 stron, jako broszurę.

Tak wygląda schemat wykonywania impozycji broszury:Oto, co się dzieje, jeśli ustawisz grupy po 4 strony:Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną za darmo:
WERSJA DEMO ZA DARMO*
Twoje imię:


Adres e-mail, na który wyślemy link do pobrania:


Wybierz platformę:
 Windows    OSX


*) 100% W pełni funkcjonalny przez 14 dni