Loading...
Professional impositions of PDF data

Instrukcja Obsługi

Spis Treści


Kroki CzynnościW tym oknie określa się każdy KROK CZYNNOŚCI.
Imię i opis CZYNNOŚCI są takie same dla każdego KROKU.

Pokazany jest numer obecnego KROKU. Użyj strzałek obok, aby poruszać się w przód/w tył. Liczba KROKÓW również jest pokazana.


OPIS OKNA:
 Przycisk “USTAW”: Zapisuje ustawienia PLDA, w tym Spady, Tło, Mikser i Znaczniki cięcia dla tego KROKU.
 Przycisk “POKAŻ”: Ustawia okno PLDA według ustawień danego KROKU.
 Przycisk “DODAJ”: Dodaje nowy KROK po aktualnie edytowanym.
 DELETE button: deletes current STEP. Przycisk “USUŃ”: Usuwa obecny KROK.

Wybór “Wykonaj impozycję rezultatu kroku nr. (0 = oryginalny PDF):”

 Jeśli ustawione na 0: wykonuje impozycję oryginalnego pliku PDF.
 Jeśli ustawione na liczbę większą niż 0: wykonuje impozycję pliku będącego wynikiem KROKU o podanym numerze.
 Jeśli ustawione na “Imię”: szuka w folderze, skąd pochodzi oryginalny PDF, pliku o podanej nazwie i wykonuje jego impozycję.

Wybór “Stwórz tło z kroku nr. (0 = nieokreślony):”:

 Jeśli ustawione na 0: Użyte zostaje oryginalne tło. jeśli jakiś plik był już tłem, PLDA szuka go według jego dokładnej lokalizacji (folder + nazwa, ścieżka bezwzględna).
 Jeśli ustawione na liczbę większą niż 0: PDF stworzony w KROKU o określonym numerze zostanie użyty jako tło do impozycji w tym KROKU
 Jeśli ustawione na “Imię”: Szuka w folderze, skąd pochodzi oryginalny PDF, pliku o podanej nazwie i używa go jako tła w impozycji tego KROKU.
 Wybór "Przemieść krok na pozycję nr.:: Zmienia pozycję KROKU w CZYNNOŚCI.
 Okienko "Pokaż rezultat": Plik PDF stworzony przez ten KROK zostanie otworzony w Adobe Acrobat po zakończeniu wykonywania tej CZYNNOŚCI.
 Okienko "Automatycznie nadpisz istniejący plik": Plik PDF zostaje zapisany bez sprawdzania, czy istnieje już plik o takiej samej nazwie.
 Wybór "Pomiń ten krok”: Ten KROK zostanie pominięty.
 Zasady nazywania: Jeśli żadne zasady nie zostaną ustalone, pliki będą nazywane według ogólnych zasad ustawionych w PLDA. Nazwa pliku jest zbudowana z “Folder + Prefix + Imię + Numer”. Jeśli “Imię” nie jest określone, użyta zostaje nazwa oryginalnego pliku (bez rozszerzenia). Jeśli reguły określają imię bez rozszerzenia (np. REZULTAT), to imię zostaje użyte.


Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną za darmo:
WERSJA DEMO ZA DARMO*
Twoje imię:


Adres e-mail, na który wyślemy link do pobrania:


Wybierz platformę:
 Windows    OSX


*) 100% W pełni funkcjonalny przez 14 dni