Loading...
Professional impositions of PDF data

Czynność

Czynność 1:

Zaimportuj Czynności PLDA z tego pliku: PLDA_export_action_01.pdf
Otwórz ten plik: A5_booklet.pdf
W trybie Current File, wykonaj zaimportowaną czynność, nazwaną V1 A5 na SRA3 z przesunięciem.
Plik po impozycji pojawia się w folderze, w którym zapisałeś plik źródłowy result.pdf

W pierwszym kroku wykonuje się impozycję pliku źródłowego jako broszury, a w drugim kroku ta broszura jest kopiowana do arkusza SRA3.

Czynność 2:

Zaimportuj Czynności PLDA z tego pliku: PLDA_export_action_02.pdf
Otwórz ten plik: A5_booklet.pdf
W trybie Current File, wykonaj zaimportowaną czynność, nazwaną V1 A5 na SRA3 w trybie Łeb W Łeb.
Plik po impozycji pojawia się w folderze, w którym zapisałeś plik źródłowy result2.pdf

W pierwszym kroku wykonuje się impozycję pliku źródłowego jako broszury, a w drugim kroku wykonuje się impozycję tej broszury do łamania krzyżowego. Należy zwrócić uwagę na ustawienia wirtualnego miksera w drugim kroku.