Loading...
Professional impositions of PDF data

Zmienne dane

Ten przykład pokazuje, jak pracować ze zmiennymi danymi i wykonywać ich impozycję w celu druku.

Chociaż istnieje wiele potężnych programów specjalizujących się w VDP (druku zmiennych danych), a ich wydajności dorównuje ich cena, często używanie swojego oprogramowania DTP jest bardziej wydajne.

Zamiast używania wyspecjalizowanych programów bądź wtyczek, z łatwością można uzyskać ten sam rezultat za pomocą podstawowych funkcji takich programów jak QuarkXPress lub Adobe InDesign. Obie aplikacje działają niezależnie od wersji.

W połączeniu z PLDA daje to optymalny PDF gotowy do druku.

ZALETY I WADY TEJ PROCEDURY:

   Zalety:
  • Korzystanie z dobrze znanego oprogramowania DTP z wszystkimi zaletami używania zaawansowanych rozkładów i ustawień typograficznych.
  • Bez dodatkowych kosztów.
  • Szybkie przetwarzanie prostych zadań.
  • Bez problemów z czcionkami - można używać sprawdzonych już czcionek.
   Wady:
  • Limitowane połączenie z bazą danych i ograniczona możliwość korekcji zapisu (wszystkie poprawki muszą zostać wprowadzone, zanim tekst zostanie wyeksportowany z bazy danych i wprowadzony do oprogramowania DTP)
  • Nie można zmieniać obrazów.
  • Niewygodne wykonywanie większych zadań (setki tysięcy zapisów).

PRZETWARZANIE ZMIENNYCH DANYCH KROK PO KROKU:

Ten przykład korzysta z QuarkXPress (wersja 4 lub nowsza) i bazy danych (Excel, Filemaker, etc.)

Zadanie polega na spersonalizowaniu 100 zaproszeń, gdzie numer zaproszenia zmienia się (i jest użyty wielokrotnie na rozkładzie z różnymi czcionkami i kolorami) i na każdym zaproszeniu pojawia się imię, nazwisko i adres zapraszanego.

Procedura:

 • Oddziel statyczne i zmienne dane w oprogramowaniu DTP.
 • Statycznych danych używa się do stworzenia tła.
 • Utwórz pola i style dla zmiennych danych.
 • Wyeksportuj text z bazy danych w formacie XTAGS i wprowadź go do utworzonych wcześniej pól.
 • Z pomocą PLDA wykonaj impozycję pliku PDF stworzonego ze zmiennych danych.

ODDZIELANIE STATYCZNYCH I ZMIENNYCH DANYCH:

Pobierz plik przykładowy variable001.zip

Wypakuj archiwum i otwórz plik w QuarkXPress (4.1 Passport)

Pierwsza strona dokumentu zawiera kompletny design - zarówno statyczne, jak i zmienne dane - najczęściej w ten sposób otrzymuje się dane od klienta.

Druga strona dokumentu zawiera jedynie statyczne dane - tego użyjemy jako tła (static-data.pdf).

Trzecia strona dokumentu zawiera zmienne dane.

Czwarta strona dokumentu zawiera próbki tekstu w formacie XTAGS. Format XTAGS jest bardzo prosty - składa się z definicji stylu @StyleName: Poprzedzonej przez “@” i zakończonej “:”. Po dwukropku stoi zmienny tekst. Strona zawieja również próbkę tekstu gotowego do importowania.

Pobierz plik przykładowy gotowy do zaimportowania do niego tekstu: variable002.zip oraz dane wyeksportowane z bazy danych, również gotowe do zaimportowania: variabletext.zip Oryginalne dane są w Excelu (arkusz 1). Arkusz 2 zawiera dane gotowe do wyeksportowania, uzyskane poprzez skopiowanie i wklejenie - przed elementami należy dodać definicje XTAGS: datasheet.xls

Pola dla zmiennych danych muszą zostać stworzone na pierwszej stronie i muszą być podłączone. Tekst musi być importowany z włączoną opcją “Include Style Sheets”.

IMPOZYCJA ZMIENNYCH DANYCH

Pliki źródłowe do impozycji to statyczne dane (static-data.pdf) ... po impozycji do arkusza SRA3:static-data-SRA3.pdf oraz zmienne dane: variable-data.pdf Użyj PLDA do wykonania impozycji zmiennych danych. Użyj tych samych ustawień, co przy impozycji tła, z typem impozycji zmienionym na CIĘTE STOSY - JEDNOSTRONNY i użyj statycznego tła jako tła. Rezultat (po impozycji) dostępny jest tutaj: PRINT-variable-data-SRA3.pdf

Teraz możesz używać tych plików w zależności od swoich możliwości dotyczących rastrowania. Możesz bezpośrednio zrastrować ostateczny PDF z włączoną optymalizacją (Creo) lub użyć tła i zmiennych danych po impozycji (Fiery RIP). W ten sposób otrzymujesz maksymalną prędkość przetwarzania.

Używanie tej procedury do prostego numerowania i podobnych zadań zajmie zapoznanym z programem użytkownikom kilka minut.

Jak widać, wszystkie ustawienia typograficzne (czcionki, kolory, etc.) mogą być używane bez żadnych dodatkowych działań.

Podobną procedurę można wykonać z Adobe InDesign

OSTRZEŻENIE:

Ten przykład jest przeznaczony dla użytkowników dobrze zapoznanych ze wspomnianymi programami. Przed zadawaniem pytań prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z dokumentacjami tych programów. W QuarkXPress należy skupić się na korzystaniu ze Stron Głównych, łączenia i metod zastępowania tekstu.